Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี

  • PDF
DSC 0636
DSC 0637
DSC 0638
DSC 0674
DSC 0645
DSC 0680
DSC 0682
DSC 0685
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

         ศูนย์ภาษา จัดปฐมนิเทศอาจารย์ นักศึกษาเตรียมความพร้อมไปอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์ และนักศึกษา ตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561  เดินทางไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งอาจาย์และนักศึกษา จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลประเทศที่ไปทั้งเรื่องกฏหมาย วัฒนธรรม รวมถึงวางแผนการใช้ชีวิตและจัดการเวลาเตรียมตัวก่อนออกเดินทางโดยมหาวิทยาลับราชภัฏเลยเป็นผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้ประสบการณ์และฝึกใช้ภาษา และปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างดี และนักศึกษาที่เดินทางกลับมาทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสาร ร่วมถึงเปิดประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น

คลิกชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°