Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย

  • PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 61 ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ร่วมกับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย..ภายใต้โครงการวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมี ผศ.ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นธานในการเปิดงาน ณ หน้าอาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (ตึก 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชุดที่ 1 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย
ชุดที่ 2 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย
ชุดที่ 3 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย
ชุดที่ 4 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย

        

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°