Sunday, Feb 24th

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

บรรยากาศอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  • PDF
DSC 1327
DSC 1311
DSC 1335
DSC 1354
DSC 0007
DSC 0054
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

เวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม2561 มีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 109 คน เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้มีความรู้ มีทักษะ มีภาวะความเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาตลอดปีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชมภาพกิจกรรม


feeds