Sunday, Feb 24th

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ

  • PDF
31821167 1742528935812393 8762833706000842752 n

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ และผู้ประกอบการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารที่พักนักศึกษา (หอพักหญิงจันทน์ผา) จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทผู้ประกอบการ
1.1ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน
1.2 ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 2 ร้าน อัตราค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน
1.3 ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวน 1 ร้าน ไม่เกิน 10 เครื่อง อัตราค่าเช่าเครื่องซักผ้าเครื่องละ 500 บาท/เดือน  
  ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds