Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารร่วมงานสภากาแฟ

  • PDF

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อม คณะผู้บริหาร ไปร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย


     สภากาแฟ เป็นกิจกรรมทางจังหวัดเลยกำหนดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดเลย มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเลย พร้อมทั้งให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าหน่วยงานราชการ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ แนวทางการบริหารงาน และยกระดับความสัมพันธ์หน่วยงานราชการมากขึ้น

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศสภากาแฟ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
10603428 678127615617392 5880409728325605261 n
10385461 678127975617356 5681027479054969858 n
10628112 678127872284033 6877476887411882936 n

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°