Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว ประทวน เนตรแสงศรี 79
2 นักศึกษา มรภ.เลย จิตอาสาร่วมกันลงพื้นที่ บริจาคน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองเลย ประทวน เนตรแสงศรี 120
3 คณะเทคโนอุตฯ มรภ.เลย นำนักศึกษา บริการวิชาการชุมชน พัฒนาวัดป่าเจริญธรรม ตำบลศรีสองรักษ์ กนก นามคันที 276
4 คณะเทคโนอุตสาหกรรม มรภ.เลย นำนักศึกษาสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนปากหมาก ตามแนวพระราชดำริ กนก นามคันที 186
5 นักศึกษา ม.รภ.เลย ร่วมกับสิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่มช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ประทวน เนตรแสงศรี 638
6 ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ประทวน เนตรแสงศรี 212
7 สิงห์อาสา-ราชภัฏเลย ช่วยภัยน้ำท่วม ประทวน เนตรแสงศรี 414