Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว ประทวน เนตรแสงศรี 121
2 นักศึกษา มรภ.เลย จิตอาสาร่วมกันลงพื้นที่ บริจาคน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองเลย ประทวน เนตรแสงศรี 176
3 คณะเทคโนอุตฯ มรภ.เลย นำนักศึกษา บริการวิชาการชุมชน พัฒนาวัดป่าเจริญธรรม ตำบลศรีสองรักษ์ กนก นามคันที 333
4 คณะเทคโนอุตสาหกรรม มรภ.เลย นำนักศึกษาสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนปากหมาก ตามแนวพระราชดำริ กนก นามคันที 249
5 นักศึกษา ม.รภ.เลย ร่วมกับสิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่มช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ประทวน เนตรแสงศรี 719
6 ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ประทวน เนตรแสงศรี 347
7 สิงห์อาสา-ราชภัฏเลย ช่วยภัยน้ำท่วม ประทวน เนตรแสงศรี 488

feeds