Wednesday, Apr 25th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และแจ้งกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK ประกาศรายชื่อ<<
>>CLICK ตารางสอบ<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์  0-4283-5223-8 ต่อ 41115 ,42111

13672546 1069801909780177 1343360279 n

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

tuk8floor

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835223–8 ต่อ 41115 หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ปฎิทิน<<>>CLICK ปฎิทิน<<
 tuk8floor

บทความ อื่นๆ ...