Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Ut Mauris elit ipsum Pellentesque nec porta ipsum massa risus nisl. At lacinia nulla porta Nam Nam porta at tristique ipsum ante. Libero euismod ac orci condimentum Vestibulum Nam et Praesent.

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ภาพบรรยากาศ ฟังบรรยาย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง ประทวน เนตรแสงศรี 421
22 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุน กยศ./กรอ.รายใหม่และรายเก่า ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 305
23 ภาพบรรยากาศ "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ประทวน เนตรแสงศรี 281
24 กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร" ประทวน เนตรแสงศรี 487
25 บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประทวน เนตรแสงศรี 245
26 กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 456
27 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา ปลูกต้นไม้ และสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียน ประทวน เนตรแสงศรี 525
28 กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 620
29 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 2253
30 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 472
31 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 652
32 มรภ.เลย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประทวน เนตรแสงศรี 3084
33 ค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 3484
34 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 2538
35 บรรยากาศแข่งขันกีฬา และประเพณีสงกรานต์ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประทวน เนตรแสงศรี 3206
36 บรรยากาศการอบรมเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ ประทวน เนตรแสงศรี 2767
37 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำคณะผู้ดูแลนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 2955
38 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท Jobtopgun จัดอบรมสร้าง Super Resume ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 2615
39 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ ประทวน เนตรแสงศรี 2626
40 บรรยากาศประชุมผู้ปกครองผู้ค้ำประกัน นักศึกษาทุน กยศ.กรอ.ประจำปี 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2955

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°