Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Ut Mauris elit ipsum Pellentesque nec porta ipsum massa risus nisl. At lacinia nulla porta Nam Nam porta at tristique ipsum ante. Libero euismod ac orci condimentum Vestibulum Nam et Praesent.

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ราชภัฏเลยวัยใส ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย” ประทวน เนตรแสงศรี 2821
42 บรรยากาศกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมกับชีวิตประจําวัน" ประทวน เนตรแสงศรี 2934
43 บรรรยากาศอบรมแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประทวน เนตรแสงศรี 3084
44 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปี 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2727
45 ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประทวน เนตรแสงศรี 2546
46 องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2392
47 กองพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์และบุคลากร ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษานักศึกษาผู้พิการ ประทวน เนตรแสงศรี 2492
48 บรรยากาศโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔ ประทวน เนตรแสงศรี 2917
49 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2358
50 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษากับงานพัฒนานักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 1951

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°