Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน

ข่าวรับสมัคร

มรภ.เลย ออกข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

     กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบหลากหลายทั้งภาพกิจกรรมข่าว ข่าวนำเสนอทางรายการข่าวทีวี และภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์สื่อมวลชน และนี่เป็นการนำเสนอข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นภาพกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมภาพแรกเป็นภาพมอบถ้วยรางวัลกีฬาภายในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 37 และภาพกิจกรรมชมรมฟุตบอลอาจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU football ไปร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ครบรอบ 77 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรม ครบรอบ 17 ปี รปศ. มรภ.เลย ออก นสพ.ข่าวสด

      จากกิจกรรมครบรอบ 17 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางสาขาโดย ดร.จรัญ สายปิ่น ประธานสาขา พร้อมด้วย๕ราจารย์ในสาขา นักศึกษาในสาขาวิชา ทั้งปี 1ปี 2 ปี 3 และ ปี 4  ร่วมใจทำบุญช่วงเช้า และต่อมาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 56 มรภ.เลย ออกผ่านสื่อออนไลน์

      เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์ อัตโนมัติ สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.เลย

      รายการแจ๋ว ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 ช่วงแจ๋วพาเที่ยว ได้นำเสนอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ พิพิธภัณฑ์อัตโนมัติ มีอาจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ นำผู้สื่อข่าวชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ในการถ่ายทำรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพาเที่ยว และได้ออกอากาศทางไทยทีวีช่อง 3 สำหรับใครที่ไม่ได้ชม ทางงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ก็ได้นำคลิปที่ออกอากาศมาให้ชมกันครับ ชมในคลิปแล้วก็อย่าลืมแวะไปชมสถานที่จริงนะครับ เพราะตอนนี้มีการปรับให้ทันสมัย สวยงามและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒธรรมของจังหวัดเลย โดยเฉพาะเจ้าไดโนเสาร์ที่ดูจะห่วงไข่เป็นพิเศษ หากจับเอาไข่ที่มันห่วงมากขึ้นมาเล่น อย่างไรก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับ


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวพร้อมทั้งนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างต่อเนื่อง ด้วยดีตลอดมา

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
72wat

นสพ.เลยไทม์ เดือน ก.ค. ออกข่าว มรภ.เลย 3 ข่าว

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เลยไทม์ พลัสนิวส์ ได้ติดตามทำข่าวและออกข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฉบับที่ 42 ปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นจังหวัดเลย ฉบับนี้ได้ลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 ข่าว

จากงานพิธีไหว้ครู "ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2556"

      จากงานพิธีไหว้ครู "ราชภัฏเลยศรัทธา  น้อมวันทาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ในประเด็นของการสร้างสรรค์ไอเดียการทำพานไหว้ครู โดยเฉพาะพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มุมพิลึก-เดลินิวส์ทีวี บัณฑิตล้านปี

   จากงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ในหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอาคารสถานที่ปรับเปลี่ยนบริเวณให้สวยงามเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำและความประทับใจ การได้ย่างก้าวเข้าสู้การเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิ

จันทน์ผาช่อใหม่ 2556

      จากงานจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้นักศึกษาใหม่เข้าปฏิญาณตนและรับเข็มตราราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาของพระราชา ควรตระหนักในบทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษาต้องใฝ่หาความรู้ และเป็นคนดีมีจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

LRU football แข่งบอลสานสัมพันธ์ ม.แห่งชาติลาว

      จากการที่ชมรมฟุตบอลอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนาม LRU football  ไปแข่งขันฟุตบอลสานความสัมพันธ์กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา การไปแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้งชมรมฟุตบอลและการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ โดยยึดหลักการใช้กีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้พร้อมรองรับกับการที่จะมีการเปิดอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ ซึ้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์ ร่วมถึงได้ศึกษาดูงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และได้การเดินทางครั้งนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน

ผ่านทางเว็บไซต็หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    http://www.dailynews.co.th/thailand/208810

เนื้อข่าว

วันนี้ ( 2 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา ประธานชมรม LRU Football มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า  เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา  ชมรม  LRU Football ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  เน้นสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านการวิจัยพร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
                    

รศ.เกียรติศักดิ์  กล่าวว่า ชมรม LRU football เกิดจากการรวมกลุ่มของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอลหลังเลิกงาน ได้ใช้กีฬาฟุตบอลร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายในจังหวัดเลย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยส่งผลดีต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในจังหวัดเลยเป็นอย่างดี  จากการแข่งขันแต่ละครั้ง ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย
                    

ประธานชมรม LRU Football มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังกล่าวอีกว่า การเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และหาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะกำลังจะมีเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ จึงได้นำคณะอาจารย์ในชมรม LRU football เดินทางมาสานความสัมพันธ์ด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างอาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ด้วยกันและระหว่างมหาวิทยาลัยพร้อมกับศึกษาดูงานการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวด้วย
                    

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์  หงส์ลัดดาพร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดี ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะเมื่อจะมีการเปิดอาเซียนใน ปี 2558 ที่จะถึงนี้ ในฐานะที่ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรอาจารย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติทางการศึกษา ให้มีทิศทางสอดคล้องรองรับในหลายด้านทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หรือระบบการศึกษาที่ต้องเปิดปิดภาคเรียนตรงกัน และการทำมาตรฐานนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการในประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและพัฒนาอาจารย์การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เช่นกัน การมาแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และการศึกษาดูงานจึงเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
             

การแข่งขันฟุตบอลได้รับความสนใจจากนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอย่างมาก เข้าชมการแข่งขันเต็มสนาม ผลการแข่งขัน ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชนะทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  6-4 ประตู ในช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงต้อนรับและสอนเต้นบัดสลบแก่คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.

คลิ๊กดูภาพหน้าข่าว    คลิ๊กไปยังลิงค์ข่าว 

     และทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 32 ฉบับที่ 23,277  วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  หน้า 32 คอลัมน์ โพกัสลูกหนังไทย

คลิ๊กชมภาพข่าว

      นำเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เมืองเลยนิวส์  ปีที่ 13 ฉบับที่ 178  วันที่ 1-15 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  หน้า 14

คลิ๊กชมภาพข่าว

     ในโอกาสนี้ทางงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามและลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาด้วยดีและอย่างต่อเนื่อง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
lrufootballwebdailynews72
lrufootball372
lrufootball272

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°