Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด   โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป ๓ มิติ สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป ๓ มิติ สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

13672546 1069801909780177 1343360279 n

 

สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตามรายการดังนี้
ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11-25 ตุลาคม 2559                        ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา13.00น.         
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในวันที่ 11- 25 ตุลาคม 2559 ที่  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117, 41118  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาซื้อ
(2) เอกสารสอบราคาซื้อ
(3) เอกสารสอบราคาราคาซื้อ
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(5) คุณลักษณะครุภัณฑ์

lrufront

 

สอบราคาซื้อ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ตามรายการดังนี้ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด   
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 - 25  ตุลาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30  น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                                                   กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป                                                                     
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ในวันที่ 11 - 25  ตุลาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30  นที่  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117

ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
(2) เอกสารสอบราคาซื้อ
(3) เอกสารสอบราคาราคาซื้อ
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

10760 20121220p1

 

 

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

13672546 1069801909780177 1343360279 n

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°