Sunday, Feb 18th

Last update02:10:37 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 215
102 อธิการ มรภ.เลย ร่วมงานการคลังร่วมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยยั่งยืน กนก นามคันที 201
103 รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรและนักศึกษาสุขภาพดี กนก นามคันที 370
104 เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 913
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ กนก นามคันที 174
106 อธิการบดี ร่วมงานวันระพี รำลึกพระบิดากฏหมายไทย กนก นามคันที 200
107 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 153
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนองรับราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี กนก นามคันที 268
109 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อรอุมา วงศ์กิตตะ 148
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 121
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 135
112 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 106
113 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 93
114 ประกาศรายชื่อผู้สอบ และกำหนดการ สอบ TOEIC อรอุมา วงศ์กิตตะ 455
115 คณะครู รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า เยี่ยม นศ. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนก นามคันที 82
116 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3679
117 ประกาศรายชื่อการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 3129
118 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ อรอุมา วงศ์กิตตะ 3098
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทุกปี กนก นามคันที 779
120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2560 รุ่น 2 กนก นามคันที 1144