Tuesday, Jun 19th

Last update02:46:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับหนังสือขอบคุณจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กนก นามคันที 218
122 อธิการ มรภ.เลย หารือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กนก นามคันที 249
123 บรรยากาศงานครบรอบวันสถาปนาและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60 กนก นามคันที 203
124 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมประธานสาขาวิชาทั้ง 5 คณะ พัฒนาศักยภาพ กนก นามคันที 213
125 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1190
126 บรรยกาศพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประทวน เนตรแสงศรี 208
127 บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทุน กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม และรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 224
128 สำนักนโยบายและแผน ประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กนก นามคันที 300
129 สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Research Camp สร้างงานเครือข่ายนักวิจัยคุณภาพเชิงบูรณาการ กนก นามคันที 410
130 บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปี 2560 กนก นามคันที 513
131 ให้นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม อรอุมา วงศ์กิตตะ 292
132 อนุญาตให้นักศึกษาทุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าอยู่อาศัยหอพักภูเรือ อรอุมา วงศ์กิตตะ 104
133 อนุญาตให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล เข้าอยู่อาศัยหอพักหางนกยูง อรอุมา วงศ์กิตตะ 118
134 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มรภ.เลย ชนะเลิศตอบปัญหาด้านกฏหมาย กนก นามคันที 684
135 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประทวน เนตรแสงศรี 1208
136 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประทวน เนตรแสงศรี 1418
137 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย กนก นามคันที 407
138 บรรยากาศงานสับดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 593
139 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 453
140 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 240