Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อรอุมา วงศ์กิตตะ 159
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 131
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 144
124 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 124
125 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 107
126 ประกาศรายชื่อผู้สอบ และกำหนดการ สอบ TOEIC อรอุมา วงศ์กิตตะ 465
127 คณะครู รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า เยี่ยม นศ. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนก นามคันที 93
128 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3685
129 ประกาศรายชื่อการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 3137
130 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ อรอุมา วงศ์กิตตะ 3102
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทุกปี กนก นามคันที 799
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2560 รุ่น 2 กนก นามคันที 1159
133 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3134
134 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 รุ่นที่ 1 กนก นามคันที 730
135 การรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป อรอุมา วงศ์กิตตะ 530
136 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 289
137 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 99
138 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 111
139 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 258
140 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 119