Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5580
122 บรรยากาศประชุม จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ประทวน เนตรแสงศรี 149
123 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 125
124 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 อรอุมา วงศ์กิตตะ 222
125 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2561 กนก นามคันที 488
126 เปิด ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 41 กนก นามคันที 364
127 มูลนิธิ Blooming Juniper จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบเงิน 1 ล้านบาทพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มรภ.เลย กนก นามคันที 217
128 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560 กนก นามคันที 164
129 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ กนก นามคันที 147
130 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน กนก นามคันที 221
131 มอบรถแก่ผู้ตี Hole in one หลุม 18 การแข่งขัยกอล์ฟเพื่อหารายได้โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย กนก นามคันที 431
132 มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กนก นามคันที 432
133 กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ประทวน เนตรแสงศรี 3082
134 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 297
135 มรภ.เลย มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 206
136 บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60 ประทวน เนตรแสงศรี 103
137 นิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 124
138 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 208
139 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 367
140 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 107