Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 มูลนิธิ Blooming Juniper จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบเงิน 1 ล้านบาทพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มรภ.เลย กนก นามคันที 244
142 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560 กนก นามคันที 195
143 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ กนก นามคันที 171
144 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน กนก นามคันที 242
145 มอบรถแก่ผู้ตี Hole in one หลุม 18 การแข่งขัยกอล์ฟเพื่อหารายได้โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย กนก นามคันที 457
146 มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กนก นามคันที 452
147 กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ประทวน เนตรแสงศรี 3210
148 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 321
149 มรภ.เลย มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 232
150 บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60 ประทวน เนตรแสงศรี 133
151 นิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 149
152 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 243
153 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 391
154 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 130
155 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 230
156 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) อรอุมา วงศ์กิตตะ 643
157 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารสีเทา ชั้นเดียว (เดิมเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 272
158 วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1572
159 บรรยากาศอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 181
160 อธิการบดีฯ เปิดงานอบรมแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 179

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°