Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 51
142 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 48
143 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 462
144 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 284
145 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ กนก นามคันที 165
146 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหหาร อาคารวิชญาการ กนก นามคันที 89
147 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย ร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือพัฒนามาตรฐานแรงงานจังหวัดเลย กนก นามคันที 373
148 แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ กนก นามคันที 842
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกและหมายเลขเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ กนก นามคันที 449
150 กองนโยบายและแผน มรภ.เลย กำหนดประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กนก นามคันที 354
151 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 621
152 แจ้งบัณฑิตคณะครุศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบออนไลน์ กนก นามคันที 123
153 คณะครุศาสตร์ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กนก นามคันที 267
154 มรภ.เลย ส่งนักศึกษาเรียนภาษาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กนก นามคันที 129
155 ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 127
156 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 893
157 ประกาศผลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ทั่วไป บัญชี 1 และ บัญชี 2 ประจำปี 2560 กนก นามคันที 13857
158 มรภ.เลย ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาจีนโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวิชาการ กนก นามคันที 325
159 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1332
160 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 213