Tuesday, Jun 19th

Last update02:46:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 อธิการ มรภ.เลย ร่วมงานการคลังร่วมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยยั่งยืน กนก นามคันที 225
142 รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรและนักศึกษาสุขภาพดี กนก นามคันที 403
143 เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 948
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ กนก นามคันที 191
145 อธิการบดี ร่วมงานวันระพี รำลึกพระบิดากฏหมายไทย กนก นามคันที 218
146 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 198
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนองรับราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี กนก นามคันที 312
148 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อรอุมา วงศ์กิตตะ 177
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 156
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 164
151 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 136
152 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 143
153 ประกาศรายชื่อผู้สอบ และกำหนดการ สอบ TOEIC อรอุมา วงศ์กิตตะ 484
154 คณะครู รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า เยี่ยม นศ. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนก นามคันที 126
155 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3713
156 ประกาศรายชื่อการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 3153
157 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ อรอุมา วงศ์กิตตะ 3115
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทุกปี กนก นามคันที 813
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2560 รุ่น 2 กนก นามคันที 1179
160 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3163