Thursday, Aug 16th

Last update09:28:49 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ให้นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม อรอุมา วงศ์กิตตะ 312
162 อนุญาตให้นักศึกษาทุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าอยู่อาศัยหอพักภูเรือ อรอุมา วงศ์กิตตะ 125
163 อนุญาตให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล เข้าอยู่อาศัยหอพักหางนกยูง อรอุมา วงศ์กิตตะ 139
164 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มรภ.เลย ชนะเลิศตอบปัญหาด้านกฏหมาย กนก นามคันที 718
165 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประทวน เนตรแสงศรี 1228
166 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประทวน เนตรแสงศรี 1449
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย กนก นามคันที 441
168 บรรยากาศงานสับดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 636
169 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 488
170 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 257
171 อธิการ มรภ.เลย ร่วมงานการคลังร่วมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยยั่งยืน กนก นามคันที 241
172 รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรและนักศึกษาสุขภาพดี กนก นามคันที 431
173 เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 1016
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ กนก นามคันที 213
175 อธิการบดี ร่วมงานวันระพี รำลึกพระบิดากฏหมายไทย กนก นามคันที 243
176 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 233
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนองรับราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี กนก นามคันที 350
178 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อรอุมา วงศ์กิตตะ 211
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 171
180 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 176