Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 323
162 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 112
163 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 118
164 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 282
165 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 126
166 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 57
167 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 56
168 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 474
169 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 298
170 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ กนก นามคันที 173
171 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหหาร อาคารวิชญาการ กนก นามคันที 96
172 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย ร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือพัฒนามาตรฐานแรงงานจังหวัดเลย กนก นามคันที 400
173 แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ กนก นามคันที 862
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกและหมายเลขเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ กนก นามคันที 473
175 กองนโยบายและแผน มรภ.เลย กำหนดประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กนก นามคันที 361
176 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 629
177 แจ้งบัณฑิตคณะครุศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบออนไลน์ กนก นามคันที 131
178 คณะครุศาสตร์ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กนก นามคันที 276
179 มรภ.เลย ส่งนักศึกษาเรียนภาษาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กนก นามคันที 144
180 ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 135