Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมประธานสาขาวิชาทั้ง 5 คณะ พัฒนาศักยภาพ กนก นามคันที 252
182 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1305
183 บรรยกาศพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประทวน เนตรแสงศรี 258
184 บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทุน กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม และรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 262
185 สำนักนโยบายและแผน ประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กนก นามคันที 355
186 สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Research Camp สร้างงานเครือข่ายนักวิจัยคุณภาพเชิงบูรณาการ กนก นามคันที 452
187 บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปี 2560 กนก นามคันที 573
188 ให้นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม อรอุมา วงศ์กิตตะ 334
189 อนุญาตให้นักศึกษาทุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าอยู่อาศัยหอพักภูเรือ อรอุมา วงศ์กิตตะ 141
190 อนุญาตให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล เข้าอยู่อาศัยหอพักหางนกยูง อรอุมา วงศ์กิตตะ 153
191 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มรภ.เลย ชนะเลิศตอบปัญหาด้านกฏหมาย กนก นามคันที 751
192 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประทวน เนตรแสงศรี 1252
193 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประทวน เนตรแสงศรี 1515
194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย กนก นามคันที 476
195 บรรยากาศงานสับดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 661
196 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 509
197 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 270
198 อธิการ มรภ.เลย ร่วมงานการคลังร่วมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยยั่งยืน กนก นามคันที 257
199 รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรและนักศึกษาสุขภาพดี กนก นามคันที 462
200 เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 1084

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°