Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อรอุมา วงศ์กิตตะ 205
182 บรรยากาศกิจกรรม เปิดบ้าน LRU (LRU Open House) ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 246
183 บรรยากาศ ประชุมชี้แจงระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 195
184 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับหนังสือขอบคุณจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กนก นามคันที 274
185 อธิการ มรภ.เลย หารือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กนก นามคันที 315
186 บรรยากาศงานครบรอบวันสถาปนาและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60 กนก นามคันที 319
187 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมประธานสาขาวิชาทั้ง 5 คณะ พัฒนาศักยภาพ กนก นามคันที 277
188 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1344
189 บรรยกาศพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประทวน เนตรแสงศรี 293
190 บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทุน กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม และรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 283
191 สำนักนโยบายและแผน ประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กนก นามคันที 380
192 สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Research Camp สร้างงานเครือข่ายนักวิจัยคุณภาพเชิงบูรณาการ กนก นามคันที 485
193 บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปี 2560 กนก นามคันที 601
194 ให้นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม อรอุมา วงศ์กิตตะ 358
195 อนุญาตให้นักศึกษาทุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าอยู่อาศัยหอพักภูเรือ อรอุมา วงศ์กิตตะ 158
196 อนุญาตให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล เข้าอยู่อาศัยหอพักหางนกยูง อรอุมา วงศ์กิตตะ 179
197 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มรภ.เลย ชนะเลิศตอบปัญหาด้านกฏหมาย กนก นามคันที 790
198 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประทวน เนตรแสงศรี 1277
199 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประทวน เนตรแสงศรี 1610
200 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย กนก นามคันที 497

feeds