Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษารอบรับตรง กนก นามคันที 474
182 ขอเขิญร่วมเสวนา ประวัติศาสตร์เมืองเลย 3 มีนาคม 2560 กนก นามคันที 171
183 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 19660
184 รายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจาปี 2560 กนก นามคันที 1292
185 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้อง ยื่นแบบ ภงด.91 ประจำปี 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 558
186 ประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งคณบดี ทั้ง 4 คณะ อรอุมา วงศ์กิตตะ 388
187 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 239
188 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 247
189 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 6103
190 มรภ.เลย ร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 19 รูป กนก นามคันที 575
191 มรภ.เลย จัด วันราชภัฏ ราชภัฏเลยร้อยรวมใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม บำเพ็ญกุศลถวาย ร.9 กนก นามคันที 253
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดี อรอุมา วงศ์กิตตะ 418
193 การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อรอุมา วงศ์กิตตะ 215
194 องค์การนักศึกษา กำหนดจัดโครงการ “วันราชภัฏ” ราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ประทวน เนตรแสงศรี 363
195 พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13-22 ก.พ. 60 กนก นามคันที 207
196 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 1415
197 งานมหกรรมหนังสือ บุ๊คแฟร์ 2017 LRU กนก นามคันที 569
198 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 473
199 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 206
200 การย้ายห้องเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 296