Thursday, Aug 16th

Last update09:28:49 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 153
182 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 176
183 ประกาศรายชื่อผู้สอบ และกำหนดการ สอบ TOEIC อรอุมา วงศ์กิตตะ 508
184 คณะครู รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า เยี่ยม นศ. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนก นามคันที 164
185 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3745
186 ประกาศรายชื่อการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 3174
187 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ อรอุมา วงศ์กิตตะ 3157
188 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทุกปี กนก นามคันที 847
189 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2560 รุ่น 2 กนก นามคันที 1210
190 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3184
191 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 รุ่นที่ 1 กนก นามคันที 776
192 การรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป อรอุมา วงศ์กิตตะ 652
193 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าพักหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 374
194 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 136
195 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 140
196 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 334
197 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 145
198 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 82
199 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 79
200 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 503