Thursday, Aug 16th

Last update09:28:49 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 213
22 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อรอุมา วงศ์กิตตะ 70
23 บรรยากาศอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 244
24 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 1823
25 ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน”ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 113
26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 242
27 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 71
28 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 40
29 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย กนก นามคันที 347
30 นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน กนก นามคันที 926
31 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กนก นามคันที 777
32 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย LOGISTICS.LRU 415
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี กนก นามคันที 615
34 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย กนก นามคันที 194
35 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ logistics.lru 334
36 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU กนก นามคันที 539
37 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน กนก นามคันที 328
38 งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่าย PR DIGITAL รองรับดิจิทัลการสื่อสารยุคโซเซี่ยล กนก นามคันที 286
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กนก นามคันที 358
40 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์ กนก นามคันที 169