Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมวางพวงมาลา พตท.1718 กนก นามคันที 51
22 กิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 49
23 ผอ.สนง.อธก.มรภ.เลย ร่วมงานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย ศาลจังหวัดเลย กนก นามคันที 185
24 ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาครู พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2561 กนก นามคันที 181
25 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 392
26 การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 115
27 ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรยนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดประจำภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1155
28 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารที่พักนักศึกษา (หอพักหญิงจันทน์ผา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 61
29 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 41
30 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 411
31 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 69
32 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 28
33 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 74
34 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 92
35 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 141
36 ประกาศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เชิญนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียนได้ศึกษา กนก นามคันที 321
37 ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูหลินนอร์มอล ประเทศจีน กนก นามคันที 179
38 มรภ.เลย ส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER ณ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ประทวน เนตรแสงศรี 153
39 อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 106
40 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กนก นามคันที 379

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°