Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 386
22 ประกาศผลการการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 41
23 ประกาศ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 57
24 วันศึกษาทั่วไป แสดงนิทรรศการพัฒนาทักษะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 243
25 โครงการปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นเลี้ยวเข้าวัด อรอุมา วงศ์กิตตะ 232
26 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 550
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1893
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3325
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 131
30 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอาเซียน อรอุมา วงศ์กิตตะ 622
31 แจ้งรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีและต้องยืนแบบเสียภาษี กนก นามคันที 412
32 ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 41
33 กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558– 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) อรอุมา วงศ์กิตตะ 994
34 กองทุนพัฒนานักศึกษามอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ประทวน เนตรแสงศรี 64
35 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กนก นามคันที 2748
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 90
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 75
38 มรภ.เลย เปิดใหญ่ ผีตาโขนเกมส์ กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 กนก นามคันที 956
39 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 642
40 มรภ.เลย สัมมนาเชิงวิชาการโลจิสติกส์การค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มช่องทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ กนก นามคันที 548