Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างอาชีพสร้างรายได้เสริม กนก นามคันที 375
22 ราชภัฏเลย A-mate Award ครั้งที่ 5 เปิดสนามฝึกแข่งขันทักษะเรียนรู้คณิตศาสตร์ กนก นามคันที 262
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรมการแปรรูปเครื่องดื่มจากผัก และผลไม้ กนก นามคันที 191
24 มรภ.เลย อบรมการแปรรูปสับปะรดเชิงพาณิชย์ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน กนก นามคันที 300
25 มรภ.เลย อบรมอาชีพการเลี้ยงและการผลิตจิ้งหรีดเพื่อประกอบอาชีพ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู กนก นามคันที 297
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็น พนง.ในสสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กนก นามคันที 315
27 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมวางพวงมาลา พตท.1718 กนก นามคันที 134
28 กิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 110
29 ผอ.สนง.อธก.มรภ.เลย ร่วมงานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย ศาลจังหวัดเลย กนก นามคันที 211
30 ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาครู พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2561 กนก นามคันที 282
31 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 444
32 การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 178
33 ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรยนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดประจำภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1174
34 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารที่พักนักศึกษา (หอพักหญิงจันทน์ผา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 120
35 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 71
36 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 492
37 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 127
38 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 47
39 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 103
40 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°