Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 188
42 ประกาศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เชิญนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียนได้ศึกษา กนก นามคันที 340
43 ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูหลินนอร์มอล ประเทศจีน กนก นามคันที 194
44 มรภ.เลย ส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER ณ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ประทวน เนตรแสงศรี 196
45 อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 139
46 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กนก นามคันที 424
47 ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 145
48 ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 175
49 ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 123
50 นักศึกษาหอพักในรวมพลัง "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประทวน เนตรแสงศรี 147
51 อธิการบดีฯ ให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 266
52 อธิการบดี มอบนโยบายกาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 237
53 ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 167
54 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 321
55 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อรอุมา วงศ์กิตตะ 165
56 บรรยากาศอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 295
57 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 2054
58 ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน”ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 176
59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 271
60 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 107

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°