Thursday, Mar 22nd

Last update09:10:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5161
42 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 368
43 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 364
44 กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อรอุมา วงศ์กิตตะ 1236
45 การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5277
46 บรรยากาศประชุม จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 5 ประทวน เนตรแสงศรี 91
47 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 70
48 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 อรอุมา วงศ์กิตตะ 185
49 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่ 2561 กนก นามคันที 416
50 เปิด ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 41 กนก นามคันที 260
51 มูลนิธิ Blooming Juniper จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบเงิน 1 ล้านบาทพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มรภ.เลย กนก นามคันที 147
52 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560 กนก นามคันที 98
53 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ กนก นามคันที 109
54 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน กนก นามคันที 181
55 มอบรถแก่ผู้ตี Hole in one หลุม 18 การแข่งขัยกอล์ฟเพื่อหารายได้โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย กนก นามคันที 375
56 มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กนก นามคันที 382
57 กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ประทวน เนตรแสงศรี 2754
58 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 226
59 มรภ.เลย มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 103
60 บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60 ประทวน เนตรแสงศรี 59