Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อรอุมา วงศ์กิตตะ 104
42 บรรยากาศอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 256
43 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 1958
44 ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน”ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 137
45 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 251
46 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 85
47 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 47
48 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย กนก นามคันที 459
49 นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน กนก นามคันที 991
50 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กนก นามคันที 871
51 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย LOGISTICS.LRU 442
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี กนก นามคันที 631
53 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย กนก นามคันที 222
54 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ logistics.lru 362
55 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU กนก นามคันที 568
56 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน กนก นามคันที 353
57 งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่าย PR DIGITAL รองรับดิจิทัลการสื่อสารยุคโซเซี่ยล กนก นามคันที 309
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กนก นามคันที 383
59 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์ กนก นามคันที 211
60 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น กนก นามคันที 319