Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 66
62 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย กนก นามคันที 631
63 นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน กนก นามคันที 1039
64 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กนก นามคันที 946
65 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย LOGISTICS.LRU 495
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี กนก นามคันที 673
67 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย กนก นามคันที 270
68 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ logistics.lru 394
69 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU กนก นามคันที 631
70 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน กนก นามคันที 402
71 งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่าย PR DIGITAL รองรับดิจิทัลการสื่อสารยุคโซเซี่ยล กนก นามคันที 357
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กนก นามคันที 443
73 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์ กนก นามคันที 268
74 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น กนก นามคันที 366
75 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 192
76 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 137
77 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 191
78 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 141
79 สงกรานต์ปีใหม่ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเป็นสิริมงคล กนก นามคันที 308
80 อธิการบดี มรภ.เลย รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กนก นามคันที 267

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°