Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 158
62 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 115
63 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 153
64 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 113
65 สงกรานต์ปีใหม่ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเป็นสิริมงคล กนก นามคันที 264
66 อธิการบดี มรภ.เลย รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กนก นามคันที 209
67 อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมคณะโครงการผู้ว่าฯ น้อย หารือการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา กนก นามคันที 169
68 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 123
69 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 60
70 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 92
71 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการนักศึกษาสู่สากล ปี 2561 กนก นามคันที 217
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 418
73 ประกาศผลการการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 73
74 ประกาศ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 143
75 วันศึกษาทั่วไป แสดงนิทรรศการพัฒนาทักษะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 330
76 โครงการปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นเลี้ยวเข้าวัด อรอุมา วงศ์กิตตะ 267
77 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 625
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1961
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3532
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 202