Monday, Jun 25th

Last update12:21:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 เปิด ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 41 กนก นามคันที 290
82 มูลนิธิ Blooming Juniper จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบเงิน 1 ล้านบาทพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มรภ.เลย กนก นามคันที 178
83 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560 กนก นามคันที 112
84 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ กนก นามคันที 121
85 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน กนก นามคันที 197
86 มอบรถแก่ผู้ตี Hole in one หลุม 18 การแข่งขัยกอล์ฟเพื่อหารายได้โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย กนก นามคันที 398
87 มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กนก นามคันที 400
88 กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ประทวน เนตรแสงศรี 2899
89 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 248
90 มรภ.เลย มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 135
91 บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60 ประทวน เนตรแสงศรี 78
92 นิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 90
93 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 172
94 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 335
95 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 68
96 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 97
97 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) อรอุมา วงศ์กิตตะ 590
98 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารสีเทา ชั้นเดียว (เดิมเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 216
99 วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1506
100 บรรยากาศอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 133