Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
801 แจ้งย้ายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กนก นามคันที 8381
802 คณะครุศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 กนก นามคันที 8575
803 คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 7047
804 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7935
805 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 กนก นามคันที 8901
806 การรายงานผลนักศึกษาสู่สากล 2556 กนก นามคันที 9700
807 "จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2556" กนก นามคันที 13107
808 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ กนก นามคันที 8992
809 เชิญออกกำลังกาย กนก นามคันที 9256
810 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ กนก นามคันที 9334
811 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มรภ.เลย กนก นามคันที 8943
812 กำหนดการงานจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน นักศึกษาใหม่ กนก นามคันที 9703
813 บรรรยากาศปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ภาคปกติ ศูนย์การศึกษา มรภ.เลย จ.ขอนแก่น กนก นามคันที 9023
814 บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศพ. เลย ประจำปี 2556 กนก นามคันที 7551