Thursday, Sep 20th

Last update03:07:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ กนก นามคันที 186
2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 23
3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะชาวจังหวัดเลย กนก นามคันที 1125
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 42
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 64
6 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 23
7 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 37
8 แขนงนาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 กนก นามคันที 124
9 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างอาชีพสร้างรายได้เสริม กนก นามคันที 231
10 ราชภัฏเลย A-mate Award ครั้งที่ 5 เปิดสนามฝึกแข่งขันทักษะเรียนรู้คณิตศาสตร์ กนก นามคันที 139
11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรมการแปรรูปเครื่องดื่มจากผัก และผลไม้ กนก นามคันที 104
12 มรภ.เลย อบรมการแปรรูปสับปะรดเชิงพาณิชย์ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน กนก นามคันที 187
13 มรภ.เลย อบรมอาชีพการเลี้ยงและการผลิตจิ้งหรีดเพื่อประกอบอาชีพ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู กนก นามคันที 207
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็น พนง.ในสสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กนก นามคันที 254
15 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมวางพวงมาลา พตท.1718 กนก นามคันที 44
16 กิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 34
17 ผอ.สนง.อธก.มรภ.เลย ร่วมงานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย ศาลจังหวัดเลย กนก นามคันที 177
18 ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาครู พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2561 กนก นามคันที 151
19 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 368
20 การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 101