Monday, Jul 23rd

Last update08:54:18 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 22
2 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กนก นามคันที 173
3 ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 30
4 ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 53
5 ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 45
6 นักศึกษาหอพักในรวมพลัง "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประทวน เนตรแสงศรี 51
7 อธิการบดีฯ ให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 39
8 อธิการบดี มอบนโยบายกาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 135
9 ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 109
10 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 184
11 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อรอุมา วงศ์กิตตะ 47
12 บรรยากาศอบรมภาวะผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 226
13 กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประทวน เนตรแสงศรี 1747
14 ขอแสดงความยินดีกับ “นายนาวิน พรมงาน”ได้รับ“รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 98
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 229
16 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 58
17 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 32
18 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย กนก นามคันที 255
19 นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน กนก นามคันที 811
20 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กนก นามคันที 704