Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะชาวจังหวัดเลย กนก นามคันที 982
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 36
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและหอพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 53
4 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 19
5 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 33
6 แขนงนาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 กนก นามคันที 122
7 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างอาชีพสร้างรายได้เสริม กนก นามคันที 226
8 ราชภัฏเลย A-mate Award ครั้งที่ 5 เปิดสนามฝึกแข่งขันทักษะเรียนรู้คณิตศาสตร์ กนก นามคันที 139
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรมการแปรรูปเครื่องดื่มจากผัก และผลไม้ กนก นามคันที 104
10 มรภ.เลย อบรมการแปรรูปสับปะรดเชิงพาณิชย์ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน กนก นามคันที 186
11 มรภ.เลย อบรมอาชีพการเลี้ยงและการผลิตจิ้งหรีดเพื่อประกอบอาชีพ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู กนก นามคันที 206
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็น พนง.ในสสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กนก นามคันที 253
13 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมวางพวงมาลา พตท.1718 กนก นามคันที 43
14 กิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 34
15 ผอ.สนง.อธก.มรภ.เลย ร่วมงานเปิดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย ศาลจังหวัดเลย กนก นามคันที 177
16 ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาครู พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2561 กนก นามคันที 150
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน อรอุมา วงศ์กิตตะ 368
18 การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 101
19 ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรยนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดประจำภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1148
20 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารที่พักนักศึกษา (หอพักหญิงจันทน์ผา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 51