Tuesday, Jun 19th

Last update02:46:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กนก นามคันที 205
2 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน ปั่นสนุกทุกวัย เที่ยวท่องวิถีไทเลย LOGISTICS.LRU 270
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี กนก นามคันที 560
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย กนก นามคันที 113
5 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ logistics.lru 251
6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU กนก นามคันที 484
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน กนก นามคันที 253
8 งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่าย PR DIGITAL รองรับดิจิทัลการสื่อสารยุคโซเซี่ยล กนก นามคันที 223
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กนก นามคันที 269
10 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์ กนก นามคันที 78
11 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น กนก นามคันที 180
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 91
13 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 60
14 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 60
15 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 33
16 สงกรานต์ปีใหม่ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเป็นสิริมงคล กนก นามคันที 196
17 อธิการบดี มรภ.เลย รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กนก นามคันที 113
18 อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมคณะโครงการผู้ว่าฯ น้อย หารือการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา กนก นามคันที 101
19 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 45
20 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 32