Sunday, Feb 18th

Last update02:10:37 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 1885
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2560 กนก นามคันที 2321
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 822
24 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 2051
25 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 896
26 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 690
27 รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประทวน เนตรแสงศรี 2051
28 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 2360
29 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 4007
30 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1289
31 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 4796
32 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี ๒-๕ ประทวน เนตรแสงศรี 1473
33 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4752
34 ประกาศให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3313
35 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5475
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4880
37 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 5636
38 แจ้งนักศึกษาทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนติดต่อรับเงินทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 3/2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3997
39 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3657
40 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3404