Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี ๒-๕ ประทวน เนตรแสงศรี 1529
42 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4831
43 ประกาศให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3371
44 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5525
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4941
46 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 5719
47 แจ้งนักศึกษาทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนติดต่อรับเงินทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 3/2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4061
48 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3727
49 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3472
50 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 2064
51 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2903
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปี ๒๕๕๗ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3063
53 รับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 2581
54 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4609
55 รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาภาภรณ์ แก่นศรียา 5014
56 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ‏ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4164
57 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 7792
58 รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาภาภรณ์ แก่นศรียา 11347
59 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียน 2/2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 8031
60 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 7013