Tuesday, Jun 19th

Last update02:46:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3335
42 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 5499
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4897
44 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 5667
45 แจ้งนักศึกษาทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนติดต่อรับเงินทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 3/2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4021
46 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3686
47 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3430
48 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 2013
49 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ประทวน เนตรแสงศรี 2841
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปี ๒๕๕๗ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3022
51 รับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 2561
52 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4582
53 รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4969
54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ‏ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4126
55 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 7762
56 รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาภาภรณ์ แก่นศรียา 11229
57 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ภาคเรียน 2/2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 7994
58 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 6924
59 รับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ประทวน เนตรแสงศรี 57088
60 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 87870