Tuesday, Sep 18th

Last update12:27:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ประทวน เนตรแสงศรี 57133
62 การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 87923
63 การรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 60072
64 รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 11061
65 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อรอุมา วงศ์กิตตะ 9651
66 การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา อาภาภรณ์ แก่นศรียา 19438
67 รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 17283
68 โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม” อาภาภรณ์ แก่นศรียา 18355
69 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน อาภาภรณ์ แก่นศรียา 19336
70 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานทุนทำงานเพื่อหารายได้หว่างเรียน อาภาภรณ์ แก่นศรียา 17253
71 ทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 17907
72 การคืนเงินผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปี 2557 สำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน และมีการสำรองเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคปกติ และกศ.พ. อาภาภรณ์ แก่นศรียา 16603
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 กนก นามคันที 15364
74 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 13371
75 การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 14121
76 การขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 11844
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 12450
78 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏเลย ปี2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 15380
79 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ภาคเรียน 1/2557 อาภาภรณ์ แก่นศรียา 16423
80 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล อาภาภรณ์ แก่นศรียา 13443