Thursday, Aug 16th

Last update09:28:49 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41115หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ  >>

tuk8floor

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และแจ้งกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK ประกาศรายชื่อ<<
>>CLICK ตารางสอบ<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์  0-4283-5223-8 ต่อ 41115 ,42111

13672546 1069801909780177 1343360279 n