Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เรื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เรื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

tuk19

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ)ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ)ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบ EXIT – EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบ EXIT – EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

12345

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) งบประมาณ 150,000.- บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา)  งบประมาณ 150,000.- บาท

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
(2) แบบสรุปราคากลาง
(2) แบบสรุปราคากลาง

22052888 1705574156161513 825157067 n

งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
(2) แบบสรุปราคากลาง
(3) แบบสรุปราคากลาง (ต่อ)

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหินคลุก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0210/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันและเวลาราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว

>>CLICK อ่านประกาศ<<

tuk8floor

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ รถตู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวธิติมา พันธุลาภ  นักวิชาการพัสด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 – 8 โทรสาร 0-4281-1143

tuk8floor